מכירה דירה בטורונטו השייכת למשקיעים מישראל- מס רווח הון בקנדה

  הקדמה: ישראלים רכשו בעבר דירות בטורונטו להשקעה ויצירת הכנסה חודשית משכר דירה. המשקיע מכר את הדירה כדי לממש רווח הון

בעמוד זה נסקור את השלבים לאחר מכירת הנכס

על פי חוק- העורך דין שמייצג את המוכרים מחוייב על פי חוק המס הקנדי להשאיר 25% ממחיר המכירה בחשבון נאמנות שלו עד לחישוב . מס רווח הון על ידי מס הכנסה הקנדי. זה נועד להבטיח שהמוכר שאינו תושב קנדה יחמוק מתשלום מס רווח הון. העורך דין מעביר תוך ימים ספורים לחשבון הבנק של המוכר 75% ממחיר המכירה בניקוי הוצאות

 

Clearance Certificate

 רואה החשבון שמייצג את המוכר מכין טופס טיולים ושולח למס הכנסה הקנדי תוך 10 ימים מיום השלמת המכירה

השלמת מכירה זה היום בו עבר הכסף עבור המכירה למוכר בתמורה להעברה של הרישום בטאבו לקונה

 בטופס הטיולים נרשם מחיר המכירה של הנכס, מחיר הרכישה המקורי ביום הרכישה גם אם זה היה לפני 20 שנה

 

חשוב: יש לשמור את כל המסמכים שהכין רואה החשבון של המוכר כל שנה! למס הכנסה הקנדי

Income Tax Return for Electing Under Section 216

  שהתקבלו כל שנה ממס הכנסה הקנדי ובהם פירוט המס לתשלום או החזר מס או אין חוב למס הכנסה הקנדי Notice of

Assessment

 

הערה חשובה: מס הכנסה הקנדי לא שומר העתקים של חישובי המס השנתיים שהכין הרואה חשבון עבורכם,

Income Tax Return for Electing Under Section 216

אשר שלחתם למס הכנסה הקנדי

 החשיבות בשמירת המסמכים- במסמכים יש פירוט אם הרואה חשבון נעזר

Cost of Capital Allowence

כדי לאפס את תשלום המס השנתי למס הכנסה הקנדי

Certificate of Compliance

מס הכנסה הקנדי ישלח תוך 4 חודשים את חישוב המס לעורך דין או לרואה החשבון. החישוב יפרט מהו המס שנדרש לשלם

על סמך החישוב של מס הכנסה יעביר העורך דין את הסכום המבוקש מתוך הסכום שברשותו בחשבון הנאמנות (25% ממחיר המכירה)  מס הכנסה הקנדי. את היתרה בחשבון הנאמנות יעביר העורך דין לחשבון הבנק של המוכר. לאחר שהכסף יועבר לחשבון הבנקשל מס הכנסה הם ישלחו את התעודה שמאשרת שהמוכר עמד בדרישת החוק

 

רואה החשבון יכין דוח הכנסות והוצאות לשנה שבה נמכרה הדירה בשנה שלאחר מכן כפי שזה מבוצע כל שנה

דוח יכלול את הוצאות המכירה כמו עמלת תיווך, תשלום לעורך דין וכו'. הדוח השנתי יראה הוצאות גבוהות מהכנסות. מס הכנסה הקנדי יכין

וישלח למוכר צ'ק של החזר מס Tax Assessment

בסיום התהליך מול מס הכנסה הקנדי ניתן לקבוע מה היה המס של רווח הון וזה פחות מ 25%