מחיר רכישה לדירה קטנה $400,000דולר קנדי

Land transfer Tax

1. Province of Ontario, Canada

2. Select if the property in Toronto or other city.

3.Toronto land transfer tax is more expensive than in other cities

4. First time buyer programs for Canadians only

Amortization: 25 years

Term: 1,2, 3, or 5 years

מס העברת בעלות קרקע בטורונטו

מס שמשלם הרוכש ביום העברת בעלות

באיזה עיר נמצא הנכס הנרכש? טורונטו? או עיר אחרת

Apply to Canadian only with down payments less than 20%

Non Canadian require down payment of 35% and higher

משקיעי חוץ כמו ישראלים שאינם תושבי קנדה או אזרחים קנדים היחס אליהם כמו משקיע חוץ. לכן הם נדרשים בהשתתפות הון עצמי של 35% , ואפילו יותר לפני שבנקים התחייבו לתת משכנתה